TJENESTER

 Wintherheim Trefelling feller trær for både private og offentlige.
Tjenester er blant annet seksjonsfelling, flishugging og tradisjonell felling.


Seksjonsfelling

Tradisjonell felling

Oppkapping av virke

Avfallshåndtering


Gratis befaring

God befaring er viktig for en trygg jobb og en fornøyd kunde. Kundens ønsker og utførerens sikkerhet står fremst. God dialog er undervurdert. Derfor er befaring gratis. Befaring skjer på stedet, eller via e-post og bilder hvis ikke fysisk oppmøte er nødvendig.  

Seksjonsfelling

Spesialutstyr for treklatring blir benyttet og Wintherheim Trefelling, innehar godkjent kurs i seksjonsfelling og treklatring. 

Seksjonsfelling betyr at vi feller treet fra toppen og nedover (seksjoner). På denne måten kan vi felle trær uten å skade f.eks bygninger, biler eller andre gjenstander tett opp til treet som skal felles.

Tradisjonell felling

Å felle et tre fra bakken er tradisjonell felling. Dette gjøres når omstendighetene tillater det. Det er en løsning som ofte blir benyttet når det er uten risiko for skade på omgivelsene.

Oppkapping av virke

Det tilbys også oppkapping av virke, for klargjøring til kløyving av ved, noe de fleste kunder ønsker.

Avfallshåndtering

Avfall kan også håndteres, enten ved flishugging eller bortkjøring i container.